Vi har et stort udvalg i kontor- og erhvervslejemål, så vi har sikkert lige det du har behov for.
Vi har alt fra 11m2 til langt over 2000m2 så du finder bestemt det der passer til dig.

KONTOR, LAGER ELLER PRODUKTION

Lejemål

Værd at vide inden du starter

GENERELLE BETINGELSER​

Betaling og depositum
Lejen betales kvartalsvis forud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli, og 1. oktober.
Der betales et depositum på seks måneders leje kontant.

Lejeregulering
Ifølge nettopristallet – dog min. 1% p.a.

Ejendomsskatter og dækningsafgift
I lejen er indeholdt lejemålets andel af ejendomsskatter, herunder dækningsafgift
og samtlige afgifter. Fremtidige stigninger pålignes lejer.

Varmeudgifter
Udlejer leverer varme fra halmvarmeværk samt fjernvarme. Forbrug afregnes
efter måler.

Forbrugsafgifter
Lejer betaler udgifter til forbrug af vand, forbrugsrelaterede afgifter, el og lign.
samt udgifter til bortskaffelse af affald.

Vedligeholdelse
Indvendig vedligeholdelse påhviler lejer.
Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer.

Momsregistrering
Lejemålene er momsregistrerede.

Fremlejeret
Lejer har ikke retten til fremleje.

Afståelsesret
Nej.

Uopsigelighed og opsigelsesvarsel
Som udgangspunkt er der fra lejers side en uopsigelighed på et år.
Ved særindretninger aftales der nærmere.
Lejer kan opsige lejemålet med seks måneders varsel til fraflytning ved udgangen
af en måned.

Parkering
Fri parkering på fællesparkeringspladser. Der er mulighed for leje af egen p-plads med skilt ved lejemålet.

Skiltning
Udlejer skal godkende opsætning af skilte.

**Der tages forbehold for ændringer ** Opdateret Maj 2022

KONTAKT
ADRESSE

Østervej 2, 4960 Holeby, Denmark

TELEFON

+45 22 95 17 20

EMAIL

kim@erhvervsparklolland.dk